Liên hệ

Trường Mầm Non Phùng Chí Kiên

Địa chỉ: Tổ 1b – Phường Phùng Chí Kiên, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Bà Nguyễn Thị Niên
Điện thoại: 02813.873.530
Email: c0phungchikien.pgdtxbackan@backan.edu.vn